Bekapovanje (Čuvanje) raznih podataka, ličnih fajlova, e-mail adresa i pisama
(Stranica poslednji put updateovana 14.01.2009)

Kratak sadržaj:
1.1. Passwords
1.2. My Documents, Desktop i Program Files
1.3. Browser (Firefox, Internet Explorer, Opera), Favorites i Cookies
    1.3.1. Internet Explorer
    1.3.2. FireFox
    1.3.3. Opera
    1.3.4. Google Chrome
1.4. E-mail, Kontakti (Address book) i Nalozi (Accounts) (Outlook Express, MS Outlook, Live Mail i drugi popularni e-mail klijenti)
    1.4.2. Ostali programi za bekapovanje
    1.4.3. Ručno bekapovanje
1.5. Prelazak na drugi e-mail klijent

    1.5.1. Windows Live Mail
    1.5.2. Prelazak pomoću programa

1.6. Microsoft Office, Open Office, Adobe paketi i Photoshop, Gimp, Corel paketi
    1.6.1. Microsoft Office
    1.6.2. Open Office
    1.6.3. Adobe paketi i Photoshop
    1.6.4. Corel paketi

Ukoliko reinstalirate Windows ili želite da instalirate novu verziju OS-a, obavezno napravite kopije vaših fajlova. Najbolje je da kopije (back-up) narežete na CD-ROM disk kako bi bili sigurni da u slučaju da se nešto loše desi, Vi još uvek imate Vaše podatke. Moram naglasiti da veliki broj korisnika nezna ili nije siguran gde su mu svi podaci koje treba da sačuva. Takođe mora se uzeti u obzir da se većina podešavanja ne može sa lakoćom ili uopšte sačuvati.

Moram NAGLASITI da iako na nekim mestima nije specifično napisano, sve fajlove koje ste bekapovali koristeći neke programe, snimite na poznatu lokaciju (ili prilikom bekapa ili posle njega) te da ove fajlove takođe snimite na CD/DVD ili na drugu particiju. Morate imati na umu da samim procesom bekapovanja bekap fajlovi možda neće biti na sigurnom mestu, pa Vam skrećem pažnju da sve dobro proverite da ne bi zaboravili neki fajl.

Nadalje, sigurno Vam je poznato da postoje raznorazni programi za bekapovanje podataka na raznorazne načine, da ima i komercijalnih i besplatnih, ručnih i automatskih, onih koji bekapuju na CD/DVD diskove, na druge particije, na image diskove pa čak i na internet. Zatim onih koji podatke arhiviraju i onih koji to ne rade, onih koji snimaju ceo sistem i onih koji snimaju samo neke delove i onih koji bukvalno vrše 1 na 1 kopiranje vašeg diska. Svaki od ovih programa ima neke svoje prednosti i mane, ali jedno im je zajedničko a to je da ih je sve napravio čovek. Samim tim čovek može izvršiti bekapovanje i bez njih. Takođe mnogi od ovih programa imaju tendenciju da zakažu ili da naprave veću zbrku nego što je bila ranije što nikome nije cilj. Takođe, najglavniji razlog što reinstaliramo Windows je što nešto ne radi kako treba, računar je pun virusa ili neki sličan razlog. Vrlo često, ovi backup programi između ostalog prenesu i te neželjene stvari tako da praktično ništa nije urađeno, tj. što bi narod rekao presipali smo iz šupljeg u prazno.

U ovom dokumentu će biti opisani okvirni koraci za čuvanje podataka sa preporukama programa i nekih od bitnijih lokacija koje morate uzeti u obzir pri bekapovanju podataka. Smatram da je ručna reinstalacija OS-a i ostalih programa najbolji način da sve postavite onako kako Vi želite i da znate šta imate na računaru a da pri tom računar ostane u što boljoj formi.

Preporučujem da pre nego što počnete da bekapujete podatke, na papiru (ili u notepad-u) napravite spisak programa koje koristite i koji su Vam od izuzetne važnosti. Kao primer možemo navesti neke od najbitnijih: Outlook Express ili Microsoft Outlook za e-mail, Windows Live messenger, Yahoo messenger, ICQ messenger, Skype, Internet Explorer ili FireFox za favorites, podešavanja konekcije za dial-up ili adsl, My Documents i sl. Dobro proverite spisak da bi bili sigurni da nešto niste zaboravili. Razlog ovoga je mogućnost nekih programa da se iskopiraju i sačuvaju zajedno sa podešavanjima. Kroz proces bekapovanja, radite jedan po jedan program i kada ste sigurni da ste sve sačuvali, naznačite to pored imena programa i pređite na sledeći. Nemojte da zaboravite sve programe koji se konektuju na internet i kojima treba poseban username i password kao messenger programi, e-mail klijenti i slično.

Za početak je potrebno da podesite Vaš Windows Explorer kao na slici (idete na Tools padajući meni i odaberete opciju Folder options a zatim kliknete na View tab) kako bi videli sve fajlove na računaru. Posle podešavanja kliknite na Apply a zatim na OK. (slika 1):

 

1.1. Passwords

Pri bekapovanju se često zaborave male stvarčice koje su od velike važnosti. Sigurno vam se dogodilo da ste zaboravili neki username ili password koji vam je kasnije trebao za konektovanje na razne sajtove ili na messenger program. Na žalost, ovi passwordi su zapisani duboko u Windows bazi (ne uvek ali najčešće) i zaštićeni su tako da ih samo program koji ih je zapisao može pročitati. Zbog ovoga ne postoji neki lak način da se ove informacije sačuvaju.

Preporučujem Vam da pre nego što počnete backup, dokumentujete na koje sajtove najčešće idete a na kojima morate da ukucate usernname i password, posetite te sajtove i zapišete informacije za logovanje. Ukoliko Vam je to na nekim sajtovima prijavljivanje bilo automatsko pa ste zaboravili username i password, pokušajte koristeći pomoć na dotičnom sajtu, da pronađete vaše informacije.

Ova preporuka se takođe odnosi na razne programe koji zahtevaju logovanje kao što su Messenger, Yahoo messenger, ICQ, Skype i slično. Najlakše je da odete na njihovu stranicu i da se logujete, a ukoliko ste zaboravili username i password iskoristite njihovu stranicu za pomoć pri pronalaženju informacija za prijavljivanje (najčešće je to pomoć tipa Forgot password ili Retrieve lost password i sl).

Na kraju nemojte zaboravite da zapišete sva podešavanja za e-mail klijente i slično (najvažnije adrese, informacije o nalozima /accounts/ mail serverima, itd).

Sve informacije zapišite na papir tako da kasnije možete da ih iskoristite.

~ Povratak na početak ~

1.2. My Documents, Desktop i Program Files

Tri najbitnije lokacije na računaru za većinu korisnika su upravo My Documents, Desktop i Program files. Velika većina svoje fajlove čuva ili u nekom direktorijumu na Desktopu računara ili u My Documents folderu u koji Windows po pravilu stavlja većinu dokumenta uključujući i slike, muziku, Office dokumente i sl. Međutim, iako im se lako pristupa, njihove lokacije nisu tako očigledne a i imaju tendenciju da se previde.

Na Windows XP sistemima lokacije su sledeće:
My Documents - C:\Documents and Settings\%ime_korisnika%\My Documents
Desktop - C:\Documents and Settings\%ime_korisnika%\Desktop
Program Files - C:\Program Files\

Na Windows Vista sistemima lokacije su sledeće:
My Documents - C:\Users\%ime_korisnika%\Documents\
Desktop - C:\Users\%ime_korisnika%\Desktop

Kako korisnici stalno snimaju fajlove u ove lokacije, nekima su ove lokacije izuzetno velike i nije ih moguće bekapovati na samo jedan CD ili DVD. Takođe, neki sistemi nemaju particije tj. HDD (hard disk) im ima samo jednu particiju pa nisu u mogućnosti da sve podatke bekapuju na drugu particiju. Još jedan problem koji se može sresti je da im je C particija mala i da uvek imaju nedostatak prostora na njoj. Ovaj zadnji problem je malo teže rešiti i zahteva snimanje svih važnih podataka uključujući i instalacije programa i sličnih stvari na drugi disk ili na CD/DVD diskove i kompletno particionisanje diska (o ovome možete opširnije pročitati u dokumentu o instalaciji Windows XP OS-a).

Ukoliko imate više particija i dovoljno veliku C particiju (veličina C particije minimum 10GB, 20GB za komforan rad, a oko 50 GB za sigurnost pri instalaciji narednih OS) Vaš posao je u mnogome olakšan. Potrebno je da sve podatke iz gore navedenih direktorijuma (uključujući i sve direktorijume koji se u njima nalaze) iskopirate na neku drugu particiju. Predlažem da na D (ili nekoj drugoj) particiji proverite da li imate dovoljno prostora i napravite direktorijum _BACKUP_ a u njemu pod-direktorijume npr. Stari_dokumenti, Stari_desktop, Stari_programi i sl. Zatim sve podatke iz gore navedenih direktorijuma prekopirajte u odgovarajuće direktorijume u _BACKUP_ direktorijumu. Jedino obratite pažnju na direktorijum Program Files jer iz njega ne treba kopirati sve već samo ono što vam je potrebno tj. samo direktorijume programa koje koristite. Iz ovoga izuzmite velike programske pakete kao što su Office, Photoshop, Corel Draw i slični. Ukoliko niste sigurni gde se neki program nalazi, možete da kliknete desnim dugmetom miša na ikonicu preko koje startujete program i odaberete opciju Properties a zatim pogledate šta piše pod Target jer to predstavlja lokaciju programa.

Ukoliko nemate dovoljno mesta i primorani ste da podatke sačuvate na CD/DVD diskovima, najbolje je da sve podatke arhivirate i proverite ispravnost arhiva pre reinstalacije sistema. Za sve ovo postoje i raznorazni programi ali smatram da je najbolje da se ovo uradi ručno. Ipak, ukoliko smatrate da Vam je arhiviranje samo dodatan posao, podatke možete snimiti direktno da diskove ali pripazite na količinu podataka koje stavljate na disk i pokušajte da ih na neki način sortirate.

Još jednom Vam skrećem pažnju na Program Files gde si nalazi velika količina podataka od kojih Vam dobar deo neće ničemu služiti posle instalacije sistema. Zato, dobro proverite šta se u njemu nalazi i odaberite samo one programe koji su manji i za koje smatrate da će moći da rade posle instalacije sistema. Ukoliko neki kasnije i neće da radi postoji verovatnoća da su u njemu sačuvani neki podaci i podešavanja i moguće iskopirati samo neke od fajlova da bi vratili pređašnji izgled i funkcionalnost.

Napominjem i skrećem pažnju da ovo nisu jedine lokacije gde se fajlovi snimaju. Ukoliko na računaru imate neke lokacije koje ste sami pravili i u koje ste snimali Vaše fajlove uključite ih u bekapovanje kako bi sačuvali za vas bitne podatke.

~ Povratak na početak ~

1.3. Browser (Firefox, Internet Explorer, Opera), Favorites i Cookies

Tokom korišćenja računara, internet je obično jedan od najkorišćenijih izvora informacija i raznih fajlova. Dok korisnik surfuje internetom i posećuje razne sajtove browseri snimaju određene informacije u obliku Cookies fajlova kako bi korisniku olakšali naredne posete ili snimili njegova podešavanja. Takođe, interesantni ili često posećivani sajtovi se vrlo često ubacuju u Favorites radi lakšeg pristupa. Sve ovo je neophodno sačuvati i kasnije integrisati u novi sistem.

Bekapovanje cookies i Favorites fajlova nije teško. Može se uraditi ručno ili pomoću nekog programa. Ručnim putem je potrebno da iskoristite svoj browser koji ima ugrađenu komandu za bekapovanje ovih vrsta podataka:

1.3.1 Internet Explorer 5.0 i novijii:
Otvorite Internet Explorer, kliknite na File menu i odaberite opciju "Import and Export...".
Kliknite na opciju koju želite da upotrebite. Export je za bekapovanje a Import za ponovno ubacivanje bekapovanog sadržaja.
Ukoliko bekapujete favorites, nije potrebno ništa da dirate samo da kliknete na Next i da posle odaberete gde će vam se snimiti backup file.
Ukolio bekapujete cookies, računar će sam odabrati šta da snimi a Vi samo odaberite gde.

Vraćanje (restore) je vrlo slično, a potrebno je da odaberete opciju  Import i da odaberete lokaciju gde se nalazi bekapovan sadržaj.

~ Povratak na početak ~

1.3.2 Mozilla Firefox:
Otvorite Mozilla Firefox, kliknite na Bookmarks a zatim na Organize Bookmarks.
Kliknite na Import and Backup a zatim na Backup ili Export HTML (preporučujem da se Favorites exportuju u HTML formatu jer se može koristiti i za druge browsere).

Vraćanje (restore) je vrlo slično, a potrebno je da odaberete opciju  Import, da odaberete import from html file i da odaberete lokaciju gde se nalazi bekapovan sadržaj.

Što se tiče Cookies fajlova a uz to i ostalih podešavanja Firefox browsera uključujući i backup favorites možete koristiti program MozBackup koji se nalazi na sledećoj adresi: http://mozbackup.jasnapaka.com/.
Posle odabiranja verzije i operacije koju želite da izvršite (Slika 1) i Profila i lokacije na koju želite da se snimi bekap (Slika 2) dobiće te prozor sa opcijama u kome trebate da obeležite koje stvari želite da bekapujete, a klikom na Next proces počinje (Slika 3):

~ Povratak na početak ~

1.3.3 Opera:

Startujte Opera browser, kliknite na File meni, pa na Import and Export.
Odaberite Export Bookmarks as HTML.
Odaberite gde će se snimiti bekap i kliknite Save.

Vraćanje (restore) je vrlo slično, a potrebno je da odaberete opciju  Import ali obratite pažnju na format koji ste odabrali pri bekapovanju (ukoliko ste odabrali Export as HTML onda odaberite import firefox/netscape) i da odaberete lokaciju gde se nalazi bekapovan sadržaj.

Što se tiče ostalih stvari kao što su cookies i sl. možete koristiti program OperaFly koga možete naći na sledećoj adresi: http://my.opera.com/VJgamer/blog/operafly.

Program je vrlo dobar ali postoje neki problemi koji se lako mogu rešiti. Naime ukoliko vam fali neki deo Opera browsera npr. Widgets koje nikada niste koristili, program neće biti u mogućnosti da završi proces bekapovanja i moraćete da ga gasite preko TaskManagera. Da bi ovo prevazišli, instalirajte bilo koji Widget u Operu. Početni ekran vam pokazuje neke od opcija koje možete koristiti (Slika 1) a kada kliknete da Perform Backup otvoriće vam se prozor sa opcijama backupa (Slika 2):

Kada ste sve podesili kliknite na Backup Settings and Files da bi bekapovali željene fajlove. Obratite pažnju na podešavanja lokacije snimanja bekapa i ostalih podešavanja.

Da bi vratili podešavanja potrebno je da kliknete na Restore files and settings na Slici 1 čime će te otvoriti novi prozor (Slika 3):

Na ovom prozoru je potrebno da podesite opcije gde će se fajlovi vratiti i nabolje je da sve ostavi kako je program podesio, a menjajte ih samo ako ste sigurni šta radite. Klikom na Restore settings and file započinje proces vraćanja vaših podešavanja na novoinstalirani Opera browser.

Takođe, sva podešavanja možete snimiti i ručno, tako što će te u Operi otići na Help padajući meni i odabrati About Opera. Tu će Vam se pokazati razne informacije a između ostalog i lokacije gde se nalaze podešavanja. Pronađite i snimite podešavanja a posle reinstalacije sistema i Opere uradite proces ponovo da vidite gde se nalaze podešavanja, za slučaj da su smeštena negde drugde. Potrebno je da nova podešavanja obrišete i na njihovo mesto postavite ranije snimljena podešavanja.

~ Povratak na početak ~

1.3.4. Google Chrome:

Jedan od novijih browsera koji dobija na popularnosti je proizvod najpoznatijeg internet pretraživača Google. Pod nazivom Chrome, kompanija google je pokušala da korisnicima ponudi novi izgled i funkcionalnost na polju browsera. O željama ne vredi diskutovati, jer ono što je nekome dobro, drugome nije ali iako još na svom početku ovaj browser se polako širi i zato ga moramo uzeti u obzir u ovom članku.

Da bi bekapovali sve potrebne informacije i podatke iz ovog browsera možemo iskoristiti program Google Chrome Backup ili GBC, alat softverske kuće Parhelia Tools (Slika 1).

Klikom na Run Wizard! dobijamo prozor sa izborom operacije koju želimo da obavimo (Slika 2):

Odabirom Backup opcije vršimo bekapovanje svih bitnih podataka, a klikom na Next otvara nam se prozor sa izborom profila. Ukoliko imate samo jedan profil ostavite opcije kako je program podesio a ukoliko želite da bekapujete neki drugi profil podesite to u donjem meniju (Slika 3). Klikom na Next otvara se prozor na kome trebate da odredite gde želite da se snimi backup file (Slika 4). Kada se klikne na Next program će Vas pitati da li želite da izbrišete sve snimljene stranice kako bi backup bio manji. Ovo se odnosi na podatke koji se nalaze u kešu (cache) browsera i obično su nepotrebni pa zato kliknite na Yes. Ukoliko vam iz nekih razloga keš treba, kliknite na No (Slika 5). Proces bekapa započinje (Slika 6) i kada se proces završi dobićete poruku na prozoru programa.

Vraćanje bekapovanih podataka je takođe lako. Na slici 2 obeležite Restore, posle čega Vam se pojavljuje prozor na kome treba da obeležite fajl koji sadrži bekapovane podatke (Slika 7). Kada selektujete fajl i kliknete na Next, otvara Vam se prozor sa izborom Profila i ukoliko niste bekapovali druge profile, kliknite na Next a u protivnom selektujte koji profil želite da vratite (Slika 8). Klikom na Next dobijate upit da li želite da vratite bekap preko sadašnjeg profila, što je razumljivo s obzirom da ste upravo reinstalirali browser i aktivan je standardan profil (Slika 9). Klikom na Yes počinje proces vraćanja podataka (Slika 10). Po završetku procesa dobićete poruku da je sve završeno a tako da možete da ugasite program i startujete browser.

~ Povratak na početak ~

1.4. E-mail, Kontakti (Address book) i Nalozi (Accounts) (Outlook Express, MS Outlook, Live Mail i drugi popularni e-mail klijenti)

Nesmemo da zaboravimo ni elektronsku poštu (e-mail) pomoću koje korisnici komuniciraju i koje mogu da sadrže veliki broj važnih podataka i informacija. Postoji veliki broj programa koji pomažu da se pošta i ostale stvari povezane sa e-mail klijentima bekapuju. Svi manje više verno rade svoj posao ali problemi nastaju kad se želi preći sa jednog na drugi klijent ili kada se menja user na računaru. Ovde će biti govora o nekim od programa za bekapovanje i o njihovim prednostima i manama.

Za početak moram napomenuti da čuvanje (bekapovanje) i vraćanje (restorovanje) mailova i naloga na identičan klijent pod identičnim username-om nije problem i za to postoje veliki broj programa, pored obično ugrađenog načina u svakom od tih klijenata. Problem nastaje kada se odmah želi preći na neki drugi klijent. Ovo, na žalost nije moguće lako uraditi i najbolje je da prvo vratite sve kako je ranije bilo pa tek onda da vršite migraciju (prebacivanje) na druge klijente.

Ukoliko ste koristili samo Outlook Express koji dolazi sa Windows OS-om, Vaš posao je lagan. Najlakše je da nabavite program Outlook Express Backup sa sledeće adrese: http://www.genie-soft.com/products/oeb/default.html. Posle instalacije pokrenite program da bi dobili početni prozor (Slika 1):

Klikom na Backup Now započinjete proces bekapovanja a program će Vas voditi kroz proces. Sledeći ekran prestavlja kreiranje zadatka (Job) u kome možete da ime projektu ali ga možete i ostaviti kak oga je program podesio (Slika 2). Na Slici 3 podešavate neke od osnovnih parametara bekapa i to kakv će bekap biti, gde će se snimiti i da li želite da se kreira EXE file koji se može pokrenuti i izvršiti vraćanje podataka bez potrebe instaliranje programa na novi računar. Kada ste prošli ova dva upitnika, dobiće te i glavne opcije bekapovanja vaših pisama i adresa (Slika 4).

Ovde moram skrenuti pažnju na opciju Windows Favorites koja često pravi probleme sa bekapom i preporučujem Vam da je OBAVEZNO isključite jer može doći do prestanka rada programa. Takođe, opcija Internet Explorer settings sadrži dve pod-opcije od kojih Vam opcija za bekapovanje Cookies-a nije potrebna pa Vam preporučujem da je isključite. Opciju za čuvanje podešavanja IE browsera možete ostaviti uključenu.

Kada ste sve podesili, klikom na next dobija se prozor sa dodatnim podešavanjima, a moja preporuka je da ne dirate ništa (sem ako niste sigurni šta radite) i da kliknete na Next (Slika 5). Sledi provera ispravnosti bekapa i saklupljanja informacija posle čega će Vas program obavestiti da li je sve spremno za bekapovanje (Slika 6). Ukoliko jeste, klikom na Backup Now dugme započeće proces bekapovanja (Slika 7). Po završetku dobiće te upitnik za proveru ispravnosti bekapa koju preporučujem da obavite (Slika 8). I na kraju poruku o završetku procesa bekapovanja (Slika 9).

Posle reinstalacije operativnog sistema, vraćanje bekapa je lako. Na prozoru na Slici 1 potrebno je odabrati opciju Restore Now, posle čega se dobija prozor gde trebate da locirate bekapovan fajl (Slika 10) i kliknete na Next dugme. Dobija se prozor koji Vas obaveštava da odredite na koji nalog će te da vratite backup (Slika 11). Potrebno je odabrati glavni nalog (Main Identity) kao na Slici 12, posle čega se dobija prozor sa obaveštenjem o mogućnošću sinhronizacije (Slika 13) i ukoliko Vam to nije potrebno kliknite na dugme Back to Restore. Na prozoru na Slici 14 odaberite šta hoćete da se vrati iz bekapa (obično je to sve što je ponuđeno). Sledeći prozor (Slika 15) Vas obaveštava da je sve spremno za vraćanje podataka i potrebno je da kliknete Restore Now dugme. Proces bekapa započinje (Slika 16) a po uspešnom završetku dobija se prozor sa potvrdom (Slika 17).

~ Povratak na početak ~

1.4.2 Ostali programi za bekapovanje

Kako postoji veliki broj raznih e-mal klijenata i nije moguće sve ih ovde opisati, ali kao preporuku mogu da vam dam neke od boljih programa:

Softverska kuća StaticBackup Inc. pored komercijalnih, nudi i niz besplatnih programa za bekapovanje e-mail pisama i ostalih podataka koje klijenti sadrže:

Static Windows Mail Backup Free Download Info
Static Windows Live Mail Backup Free Download Info
Static Outlook Backup Free Download Info
Static Outlook Express Backup Free Download Info
Static IncrediMail Backup Free Download Info
Static Thunderbird Backup Free Download Info
Static Becky Backup Free Download Info
Static Eudora Backup Free Download Info

Programi su vrlo intuitivni i lako se koriste pa ih možete sa lakoćom upotrebiti kako bi bekapovali potrebne podatke iz vaših e-mail klijenata.

Sledeći mogući kandidat je EZ eMail Backup, proizvod kuće Retina-X Studios koji omogućava bekapovanje nekoliko različitih klijenata i to:
Microsoft Outlook Express, Microfot Outlook, Eudora, Opera Mail, Netscape Messenger, Thunderbird, The Bat, Poco Mail, Incredi Mail, Pegasis Mail i neka podešavanja iz Internet Explorera uključujući i Favorites i nedavno posećene sajtove.

Program je takođe relativno lak za korišćenje, ali sam primetio jedan nedostatak koji ima tendenciju da iako sve posle njega radi normalno, pravi probleme za korisnike. Naglašavam da sam ovaj problem primetio samo kod bekapovanja Outlook Express podataka, ali vrlo je lako moguće da će se isto desiti sa bilo kojim drugim programom koji svoje podatke čuva u nekom predefinisanom direktorijumu kao npr. MS Outlook.

Naime, program bekapuje podatke uključujući i lokacije gde su podaci bili smešteni. Ukoliko je Vaše korisničko ime (user) bilo Pera a posle reinstalacije OS-a ste napravili user Petar, program će napraviti novi folder Pera sa lokacijama kao na starom OS-u. Ipak, i pored ovog nisam primetio neke probleme u radu programa jer je EZ eMail Backup sve uredno povezao i Outlook Express je učitao mailove. Ipak, problem postoji a na vama je da odlučite da li će te da koristite ovaj program. Moram da skrenem pažnju da iako program ne radi onako kako bi ja voleo, sva njegova podešavanja se mogu popraviti ručno tako da nema dodatnih foldera na disku. Ukoliko je potrebno, ovde ću dodati proces popravke.

Ukoliko koristite Microsoft Office Outlook, postoji program koji bekapuje PST fajlove. Za vište informacija pogledajte Outlook 2007/2003/2002 Add-in: Personal Folders Backup.

~ Povratak na početak ~

1.4.3 Bekapovanje e-mail baza možete uraditi i ručno:

U Windows Exploreru na c:\ particiji naći direktorijum Documents and Settings. Unutar tog direktorijuma je potrebno naći direktorijum sa imenom trenutno ulogovanog korisnika. To ime možete naći ako odete na Start i pogledate Log Off <ime ulogovanog korisnika>... Neka je npr. to ime Vlada. Potrebno je otići u direktorijum Vlada, zatim u Local Settings, u Application Data i u Identities. Kada uđete u Identities direktorijum pojaviće vam se direktorijum sa nekim brojevima i slovima u imenu. Npr. {676527B0-3364-4976-A7F9-8AC8427H1A9D}. Potrebno je da uđete u taj direktorijum i u svaki sledeći direktorijum dok ne uđete u direktorijum u kome se nalaze fajlovi sa ekstenzijom .dbx (npr. Drafts.dbx, Inbox.dbx, itd.) Ti fajlovi predstavljaju baze vaših pisama. Potrebno je da ih sve prekopirate na neko sigurno mesto i da ih iskopirate zajedno sa ostalim bekapovanim fajlovima na CD-ROM disk.
Ukoliko u Identities direktorijumu postoji više direktorijuma sa brojevima i slovima u imenu potrebno je ući u svaki od njih i pratiti sve direktorijume kao u prošlom primeru dok se ne dođe do fajlova. Te fajlove onda kopirajte na drugo mesto koje je svaki put različito, iz razloga da se podaci ne pomešaju i da ne izgubite vaša e-mail pisma. Može se desiti da u tim direktorijumima nema fajlova i tada, logično, nema šta da se kopira. Ukoliko računar ima više korisnika, potrebno je za svako ime koje se loguje uraditi ovaj proces. Imajte na umu da bekapujete svaku grupu fajlova (iz svakog direktorijuma sa slovima i brojevima i za svakog korisnika koji se loguje) u drugi direktorijum.

Druga stvar koja treba da se kopira i bekapuje su e-mail adrese tj. vaši kontakti. Potrebno je otići na Start>Programs>Accessories i startovati Address Book. Otići na File padajući meni i odabrati opciju Export. Odabrati iz ponuđenih opcija Address Book (WAB)... Dodeliti ime fajlu i snimiti ga na mesto gde sakupljate fajlove za bekap.

Pod Windows 98 OS-om Direktorijum Identities se nalazi na lokaciji C:\WINDOWS\Application Data\. Bekapovanje e-mail adresa je isto kao i u Windows XP OS-u.

~ Povratak na početak ~

1.5. Prelazak na drugi e-mail klijent

Proces prelaska na drugi e-mail klijent obično nije toliko komplikovan ali se mora uzeti u obzir da se prilikom ove tranzicije neki podaci ne mogu prebaciti pa korisniku ostaje jedina opcija da ih sam ručno podešava. Ovo najviše zavisi od mogućnosti, opcija i kvaliteta import opcije programa u koji se mailovi ubacuju. Takođe, programi obično poseduju opciju bekapovanja (Export) mailova u razne formate od kojih je eml format najuniverzalniji. Ovaj format praktično vrši snimanje svake poruke posebno tako da ubacivanje u druge klijente ide vrlo lako.

Ukoliko program sa koga prelazite ima opciju bekapovanja pošte u eml format najbolje je da bekap vršite na taj način, pogotovo ako program na koji prelazite ima opciju ubacivanja (import) pošte u eml formatu.

Ipak ne zaboravite, da se ovim procesom ubacuju samo pisma, dok se ostali podaci kao što su adrese Vaših kontakata ili informacije o nalozima ne ubacuju.

Što se adresa tiče većina programa ima mogućnost ubacivanja adresa iz raznih programa a uobičajena opcija je ubacivanje adresa iz Comma Separated Values (CSV) formata, koji je takođe poprilično standardan format za bekapovanje adresa kod većine klijenata.

Što se naloga (Accounts) tiče, Microsoft programi obično imaju mogućnost bekapovanja u .iaf format ako i njihovog ubacivanja. Za programe koji nemaju mogućnost ubacivanja ovog formata, naloge ćete morati ručno kreirati pa Vam preporučujem da prethodno zapišete sve informacije o nalogu kao što su username, password, POP3 server i port, SMTP server i port i slično.

~ Povratak na početak ~

1.5.1. Windows Live Mail

Tokom korišćenja računara programi, korisnici stalno pronalaze programe koji im više odgovaraju za poslove koje obavljaju. Takođe programi se stalno menjaju i unapređuju, ali takođe i zastarevaju i vremenom postaju neadekvatni. Zbog toga, korisnici često menjaju određene programe što samo po sebi nije veliki problem. Ali kada se treba zameniti program koji sadrži izuzetno važne i potrebne podatke, treba se vrlo pažljivo postupati kako bi se sačuvali svi podaci koji korisniku trebaju. Primer ovakvog zastarevanja je Outlook Express, program koji se koristi za rad sa elektronskom poštom i news grupama a koji je u Windows OS-u bio skoro od samog početka. Međutim napretkom tehnologije, sistema i sadržaja ovaj program je napušten od strane Microsoft-a, a na njegovo mesto je postavljen novi program pod nazivom Windows Mail. Kako je Microsoft počeo sa širenjem njihovog Live paketa, kreiran je i Windows Live Mail koji bi u budućnosti mogao da zameni i Windows Mail. Kako mi ne želimo da čekamo da se to desi, preporučujem da se odmah pređe na Windows Live Mail.

Ukoliko prelazite na WLM sa Outlook Express-a, PREPORUČUJEM da pre instalacije WLM PRVO vratite sva podešavanja na OE i da sve podesite i očistite kako bi WLM mogao nesmetano da ubaci sve potrebne podatke i podešavanja. Ovde obratite pažnju na naloge (Accounts) jer se meni desilo da imam dva vrlo slična naloga pa je WLM ubacio onaj koji je zastareo i koji mi je nepotreban a jednostavno zaboravio onaj koji koristim.

Većina programa koji se takmiče za određeno tržište imaju u sebi mogućnost ubacivanja podataka od konkurentskih programa, tako da ni Windows Live Mail (WLM) nije drugačiji. Interesantno je da WLM sam vrši ubacivanje svih relevantnih podataka uključujući i pisma (e-mail), adrese, naloge, podešavanja, pravila (Rules) i slično.

Kada je sve završeno, program će se startovati. Nemojte da vas iznenadi novi izgled klijenta koji je kreiran u duhu Live paketa. WLM sadrži velike izmene koje uključuju i čuvanje pošte u eml formatu koji je lako dostupan većini e-mail klijenata na tržištu a takođe su izbačeni profili i identiteti koje je stari OExpress koristio. WLM sada svaku Vašu adresu postavlja u novu grupu tako da je na početku po malo teško i neshvatljivo kako sve radi (izgled novog WLM e-mail klijenta).

Na slici je prikazan izgled novog WLM e-mail klijenta, međutim on se može podesiti da izgleda skoro kao i outlook express ukoliko to želite. Svaki nalog ima svoj poseban folder a mailovi koji su ubačeni iz OExpress klijenta se nalaze u Storage Folders folderu. Ukoliko želite možete ih razvrstati ili ih ostaviti tako.

Ukoliko niste koristili Outlook Express, WLM neće ništa ubaciti a Vi će te morati ručno da ga podešavate. Takođe, mogućnost importovanja e-mail pisama je izuzetno siromašna (Slika 3) tok je importovanje Adresa (Contacts) mnogo lakše i obimnije (Slika 4). Importovanje naloga (Accounts) je standardno i moguće je importovati samo naloge koji su snimljeni u .iaf formatu (koji je standardan za Microsoft programe) (Slika 5). Na ovaj način, najverovatnije nećete biti u mogućnosti da importujete neka napredna podešavanja tipa pravila (Rules) i sl, pa će te morati sami da ih podešavate.

~ Povratak na početak ~

1.5.2. Prelazak pomoću programa

Za prebacivanje sa jednog na drugi e-mail klijent (migraciju) insteresantan je program softverske kuće deepinvent Software GmbH pod nazivom MailStore Home (Slika 1) a koji je besplatna verzija komercijalnog paketa MailStore Server. Program je izuzetno obiman i ima mogućnost arhiviranja i prikupljanja e-mail poruka iz raznih paketa i to: MS Outlook, MS Exchange, AVM KEN! Mailbox, Mozilla Thinderbird, Mozilla SeaMonkey, Outlook Express, Windows Live Mail, Google Mail, IMAP MailBox, POP3 Mailbox, E-Mail fajlove. Što se tiče migracije i vraćanja pisama program ima mogućnost vraćanja arhiviranih e-mail poruka u sledeće pakete: Microsoft Outlook, Exchange Mailbox, Mozilla Thunderbird, Mozilla SeaMonkey, Outlook Express, IMAP Mailbox, Direktorijum na disku, e-mail na SMTP i CD/DVD bekapovanje.

Klikom na Archive E-mail otvaraju se opcije programa a na početni prozor se vraća slikom na Start u gornjem delu prozora programa. (Slika 2). Levi gornji deo programa predstavlja listu direktorijuma koji sadrže mailove koji su arhivirani, ispod njega se nalazi lista mailova. Saved Settings (Profiles) predstavlja listu zadataka koje ste obavili i koje možete ponovo aktivirati a koja sadrže vaša prethodna podešavanja.

Proces arhiviranja mailova nije toliko težak. Potrebno je da selektujete iz kog programa želite da arhivirate mailove. Za primer ćemo da uzmemo Outlook Express (Slika 3). Za početak proverite da li je opcija Also archive unread messages uključena i ako nije uključite je. Klikom na dugme sa tri tačkce pod Folders opcijom otvara se prozor u kome možete selektovati šta želite da bekapujete a šta da se izuzme iz bekapa (Slika 4). Najbolje je da bekapujte sve podatke, tako da je potrebno da isključite opciju Always exclude Deleted Items, Drafts and Outbox. Kada ste sve podesili dobićete prozor na kom treba da date ime profilu (Slika 5) i bekapovanje može da počne (Slika 6). Po završetku procesa, dobijate prozor sa informacijama o bekapu (Slika 7). Takođe će vam se u levom gornjem delu prozora pojaviti novi folder pod nazivom Windows Mail Local Folder (iz razloga što program smatra da je OE ustvari Windows Mail ali nemojte WM mešati sa Windows Live Mail tj. WLM).

Vraćanje pisama i migracija na druge klijente se vrši desnim klikom miša na folder koji Vam se nalazi u levom gornjem uglu prozora. Ukoliko ste vršili arhiviranje iz nekog drugog programa, ime ovog foldera će se razlikovati ali princip je isti. Kada kliknete desnim klikom na folder otvoriće se opcije i potrebno je odabrati Export To opciju a zatim i neki od ponuđenih programa (ovde sam opet odabrao Outlook Express ali samo radi prikaza) (Slika 8). Prebacivanje mailova počinje odmah a proces se vidi na prozoru programa (Slika 9). Po završetku procesa, dobijate prozor sa podacima (Slika 10). Kada startujete Outlook Express (ili drugi klijent u koji ste prebacili pisma) pojaviće vam se novi folder koji je MailStore program napravio (Slika 11).

~ Povratak na početak ~

1.6. Microsoft Office, Open Office, Adobe paketi i Photoshop, Gimp, Corel Paketi

Za bekap podešavanja i ostalih podataka nekih većih paketa obično nije moguće izvršiti lako ukoliko ne postoji neki program koji je ta softverska kuća napravila za tu namenu. Takođe, ukoliko ste samo običan korisnik i nemate neke specijalne stvari na ovakvim paketima, čuvanje specifičnih podešavanja i nije potrebno. Meni lično bekapovanje ovih podataka nije od velike važnosti ali ukoliko Vama jeste evo nekoliko saveta oko bekapovanja ili lokacije gde možete da nađete više informacija.

Imajte u vidu da se pri ovom procesu može desiti da imena ili Lokacija direktorijuma nisu baš iste kao i ranije, pa je najbolje da ukoliko ne možete da pronađete neki fajl ručno, upotrebite Search opciju u Windows-u i da tako locirate fajl. Zatim bekapovan fajl prekopirajte na tu lokaciju i prepište već postojeći. Po potrebi izvršite preimenovanje fajlova.

~ Povratak na početak ~

1.6.1. Microsoft Office

Microsoft Office je jedan on najneophodnijih paketa za bilo koji računar. Iako ranije neprikosnoven, danas ima dosta konkurencije koja pravi sve bolja i bolja rešenja. Kako većina korisnika koristi ovaj paket, neophodno je da imaju mogućnost snimanja svojih podešavanja.

Za ranije verzije Office paketa i to do verzije 2003, Microsoft je obezbedio program Save My Settings Wizzard kojim se bekapovanje podešavanja vršilo na lak način.

Na žalost u Office 1007 paketu, ovaj program ne postoji ali postoji zamena koja na žalost nije besplatna. To je program Office 2007 Settings Backup Wizard softverske kuće Computer Network Consultants, LLC koji ima mogućnost bekapovanja raznih podešavanja celog Office 2007 paketa.

Ipak, sve nije izgubljeno, jer ljudi ne bi bili ljudi da ne nađu načina da doskoče svim problemima koji se pred njih postave. Za početak, ukoliko koristite Microsoft Office Outlook, postoji program koji bekapuje PST fajlove. Za vište informacija pogledajte Outlook 2007/2003/2002 Add-in: Personal Folders Backup.

Sledeća procedura nije 100% proverena i koristite je na sopstvenu odgovornost tako da ukoliko se desi nešto loše ili nepredviđeno, nemojte kriviti mene. Kao preporuka uz ovu proceduru ide i savet da sve bekapujete kao što je ranije napisano i predloženo pa tek onda da probate ovu proceduru tako da u slučaju da ona ne uspe imate barem osnovne podatke kao što su e-mail pisma, adrese i naloge.

Da bi se bekapovao celokupan sadržaj office paketa, moraćemo da koristimo nekoliko paketa i programa. Za početak je potrebno da nabavite sledeće:
1. Windows User State Migration Tool (USMT) Version 3.0.1 ali takođe proverite da li postoji novija verzija
2. Prepravljani fajl za bekapovanje MigAppOO2007.zip

Instalirajte User State Migration tool i zapamtite gde ste ga instalirali. Ukoliko ste to radili po default podešavanjima onda se on nalazi u C:\Program Files\USMT301.

Sledeće što treba da se uradi je da se iz arhive MigAppOO2007.zip iskopira fajl u direktorijum gde je USMT instaliran. Kada ovo uradite moći će te da iskoristite prepravljena podešavanja za bekapovanje.

Najbolje je da na disku na kom imate najviše mesta da napravite novi direktorijum npr. sa_starog_racunara (radi primera pretpostavićemo da je to C disk).

Potrebno je da iskoristite command promt (tj DOS prozor ili cmd) što znači da odete na Start dugme i odaberete Run..., a u prozoru otkucate cmd i pritisnete enter ili OK dugme. Posle toga će Vam se pojaviti crni prozor sa command promptom. Potrebno je da odete u direktorijum gde je program USMT instaliran a po standardnim podešavanjima to je C:\Program Files\USMT301. Ukucajte cd C:\Program Files\USMT301 i pritisnite enter. Trebalo bi da vam se u cmd pojavi C:\Program Files\USMT301>.

Kada je sve prirpemljeno, možete pregledati opcije programa kucajući: scanstate /? . Ovde obratite pažnju na komande /o , /c , /all i / ui i /ue .

Bekapovanje
Da bi izvršili bekap za usera koji je trenutno logovan (ukoliko samo Vi koristite računar ovo se podrazumeva) komanda koje treba da se izvrši je  scanstate <store-path> /i:MigApp.xml /c , pa zato ukoliko ste pratili sve savete i ukoliko želite da iskoristite prepravnjeni file za bekapovanje u cmd ukucajte sledeću komandu:
scanstate C:\sa_starog_racunara\ /i:MigAppOO2007.xml /c

Ukoliko želite da bekapujete sva podešavanja koja program podržava a koja su obimna i između ostalog sadrže i Photoshop i slične programe kucajte:
scanstate C:\sa_starog_racunara\ /i:MigApp.xml /c

Suvišno je da pominjem ali ću Vas još jednom opomenuti da je posle izvršenog bekapa, fajl koji je napravljan u direktorijumu C:\sa_starog_racunara\ ili ceo taj direktorijum iskopirate na sigurnu lokaciju koja će ostati netaknuta posle formatiranja particije na koju postavljate Windows.

Vraćanje (restore)
Da bi bratili podatke na novoinstaliran računar morate instalirati USMT. Takođe je potrebno da bekapovan fajl ili direktorijum iskopirate na neku lokaciju kojoj se lako pristupa (pretpostavićemo da je to C particija a da je lokacija C:\sa_starog_racunara\ )Potrebno je da na osnovu ranijih primera odete u direktorijum gde je program instaliran (standardno u C:\Program Files\USMT301) koristeći u cmd komandu cd C:\Program Files\USMT301

Ukoliko ste koristili prepravnjeni fajl i pratili predloge, u cmd kucajte:
loadstate C:\sa_starog_racunara\ /i:MigAppOO2007.xml /c

Ukoliko ste bekapovali sve fajlove koristeći originalni fajl za bekapovanje, u cmd kucate:
loadstate C:\sa_starog_racunara\ /i:MigApp.xml /c

Po nekim sajtovima, takođe je moguće kombinovati ove bekape pa recimo koristiti originalni fajl za bekap a prepravljeni za vraćanje ali to nije provereno ni potvrđeno.

Da bi sve bilo lakše neki ljudi su pokušali da naprave grafički interfejs koji će olakšati ovaj proces, a evo i linkova nekih od njih (poređani su po kvalitetu opcija):
http://usmtgui.ehler.dk/
http://dcunningham.net/workstation-migration-assistant/

~ Povratak na početak ~

1.6.2. Open Office

Za više informacija posetite Open Office forum.

Open office je jedan on najkorištenijih besplatnih paketa koji zamenjuju veliki broj Microsoft Office aplikacija. Bekapovanje njegoviih podešavanja nije teško.

Potrebno je da odete u C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\OpenOffice.org\3\ i da snimite sve što se u njemu nalazi. Ukoliko imate drugačiju verziju, zadnji direktorijum će biti drugačiji i predstavljaće verziju programa.

~ Povratak na početak ~

1.6.3. Adobe paketi i Photoshop

Princip koji se koristi pri bekapovanju i vraćanju podataka je da se lociraju svi fajlovi iz donje tabele i da se zapišu njihove lokacije ili da se na neki način arhiviraju a kada se vraćaju da se iskopiraju na iste lokacije. Takođe dole su prikazane lokacije za PS CS4 ali su one iste i za ranije verzije PS-a.

Takođe, na sličnim lokacijama i ostali programi iz Adobe paketa snimaju svoja podešavanja pa je za pretpostaviti da se i oni na isti način mogu locirati, snimiti i vratiti.

Više informacija za Photoshop, možete naći na linku http://www.adobe.com/go/kb405012 , ili ovde

Vista… Users/[Username]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS4/Adobe Photoshop CS4 Settings/Workspaces
XP… Documents and Settings/[Username]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS4/Adobe Photoshop CS4 Settings/Workspaces

You can find your preference files in the following locations:
Windows: C:\Documents and Settings\[ USER NAME ]\Application Data\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Adobe Photoshop CS3 Settings

~ Povratak na početak ~

1.6.4. Corel paketi

Link sa više informacija

Pogledajte opcije za eksportovanje workspace-a:
1. Idite na  Tools pa na Options
2. U Workspace, kliknite na Export…dugme
3. Podesite opcije koje želite
4. Odaberite opciju Save… ili Email…

Za Custom Pallets, možda ćete morati da iskopirate .CPL fajlove ručno iz …\Application Data\Corel\Graphics13\User Custom Data\Palettes ili da iz Pallet Editor-a iskoristite komandu Save Pallet As.

Ove informacije su preuzete sa Corel foruma, pa za više informacija posetite navedeni link ili google.

~ Povratak na početak ~


Nazad na infinite.on.neobee.net

Nazad na Windows XP Installation, Backup i Zaštita