Uklanjanje virusa i ostalih neželjenih stvari (spyware, adware, malware, torjan, worm i sl.)
(Stranica poslednji put updateovana 15.02.2010)

Kratak sadržaj:
1.0. CCleaner
1.1. Malwarebytes' Anti-Malware
1.2. SpywareBlaster
1.3. a-squared Free
1.4. SUPERAntiSpyware
1.5. AVZ
1.6. Stare preporuke

Za početak, moram da napomenem da je za uklanjanje virusa i ostalih neželjenih sadržaja najbolje da počnete sa čišćenjem neželjenih fajlova sa računara što će doprineti da programi koje kasnije budete koristili rade brze tj. da imaju manje fajlova za proveru. Takođe, posle upotrebe ovih programa ne zaboravite da instalirate i upotrebite antivirus program, pa Vas molim da pogledate dokument Anti-virus instalacija (Avira AntiVir) za više informacija o antivirus softveru.

Kako tehnologija napreduje, dolazi do širenja globalizacije i lakše komunikacije između ljudi u svim aspektima (privatno ili poslovno). Samim tim, pojavljuju se sve veći problemi oko očuvanja privatnosti. Zbog toga uvek treba biti u trendu što se tiče najnovijih tehnologija za očuvanje privatnosti i sigurnosti podataka kao i tehnologija za pomoć u slučaju da je privatnost narušena. Zbog toga nešto što je ranije bilo dobro i kvalitetno, lošim odlukama, savetima, željama i očekivanjima postaje loše, zastarelo i neadekvatno da se bori protiv mnoštva današnjih sigurnosnih rizika kao i uklanjanja neželjenih sadržaja sa računara. Primat su ranije imali programi kao što su Ad-Aware i SpyBot ali danas to više nije slučaj.

Kako nijedan paket na tržištu ne može da sa sigurnošću tvrdi da može da ukloni sav neželjen i potencijalno kompromitujući sadržaj sa računara, potrebno je koristiti nekoliko alata, koji zajedno mogu da reše veliki broj problema sa kojima prosečan posetilac interneta i web stranica može da se susretne.

Za početak, napomenuću da iako lično ne vidim koja je suštinska razlika između svih neželjenih sadržaja tipa virus, adware, spyware, malware, keyloger, trojan, worm, miner i ostalih neartikulisanih imena, prepoznajem jednu zajedničku stvar a to je da ih korisnici ne žele na računaru, da su štetni i da ih treba ukloniti što je efikasnije moguće.

Za tu priliku i za te zadatke, odabrao sam nekoliko programa koje koristim za čišćenje računara od svih gore navedenih vragolana.

Programi koje je potrebno nabaviti:
CCleaner Home , Download
Malwarebytes' Anti-Malware , Glavna stranica
SpywareBlaster Home , Glavna stranica
a-squared Free ili a-squared Emergency USB Stick files, Glavna stranica
SUPERAntiSpyware FREE Edition , Glavna stranica
AVZ (link za download je sa desne strane stranice) , AVZ - google prevod na engleski , Iako se čini da je ova lista možda malo velika, ništa nije toliko važno koliko Vaša sigurnost pa preporučujem da ih sve nabavite, instalirate i konstantno updateujete kako bi uvek imali najveću moguću sigurnost i zaštitu.

~ Povratak na početak ~

1.0. CCleaner

Linkovi do programa: CCleaner Home , Download

Ovo je jedan od programa koji Vam pomaže u raščišćavanju raznih nepotrebnih fajlova sa računara. Ovo je izuzetno važno jer se na taj način brzo možete rešiti nekih stvari koje mogu da prave probleme. Ujedno, ostali programi koji trebaju da čiste računar, imaće mnogo manje fajlova za proveru pa će raditi brže. I na kraju, obrisaćete veliki broj fajlova koji nikome ne trebaju pa će te i povećati prostor na disku.

Pod Cleaner menijem potrebno je podesiti:

U zavisnosti od toga koje programe imate, moguće je da će biti nekih dodatnih opcija pored ovih na slici. Ovo su opcije koje ja obično korsitim.

Cookies obično ne brišem jer želim da imam sačuvane passworde za sajtove koje posećujem.
History možete uključiti jer to briše samo linkove do sajtova koje ste posetili.
Recently Typed URLs možete uključiti jer to briše samo posećene sajtove koje ste kucali.

Ostale opcije trebate da ostavite kao na slici.

Pod Application tabom, možete uključiti sve sem cookies i saved form informations za browser kao na slici za Firefox.

Kada ste sve podesili, kliknite na dugme Analyse (u donjem levom delu prozora) i kada se analiza završi dobićete listu onoga što je program pronašao i preporučio za brisanje. Ukoliko je sve u redu, pritisnite dugme Run Cleaner da bi započeli brisanje.

Sa leve strane pod Tools menijem, možete obrisati stare system restore a ostavite samo najnoviji.

Ukoliko želite, možete iskoristiti Registry meni da očistite ragistry bazu ali ovo nije najneophodnije i obično ga ne koristim niti preporučujem.

Ranije preporuke su bile da se sve ovo ručno odradi. Pomoći CCleaner programa to nije potrebno ali ako želite možete da ručno proverite posle korišćenja programa, da li je sve obrisano. Evo tih starih preporuka:

1. Prefetch fajlove iz direktorijuma C:\WINDOWS\Prefetch
2. temp fajlove iz direktorijuma C:\Documents and Settings\<vas user name>\Local Settings\Temp a ukoliko ne vidite pomenuti direktorijum idite Control Panel pa startujte Folder Options, idite na View tab postavite dugme na Show hidden files and folders pa kliknite na Apply i na OK dugme.
3. Otvorite Control Panel i startujte Internet Options. Kliknite na dugme Delete Files... i obrišite sve uključujući i offline fajlove.
4. Opciono možete istom procedurom obrisati i Cookies ukoliko Vam ne trebaju ali pripazite da u tom slučaju zapišete username i password za svaki sajt kome pristupate na internetu a koji od Vas traži neku prijavu.
5. Uradite brisanje cookies i internet fajlova i za druge browsere ukoliko ih imate i ne zaboravite da zapišete password i username kao što je pomenuto u tačci 4.

~ Povratak na početak ~

1.1. Malwarebytes' Anti-Malware

Linkovi do programa: Malwarebytes' Anti-Malware , Glavna stranica

Jedan od programa koji je vrlo dobro kotiran među alatima za čišćenje računara je i Malwarebytes' Anti-Malware koji na brz i efikasan način čisti računar od neželjenih sadržaja. Iako se u mom ličnom testu nije pokazao kao epohalan, vrlo dobro je uradio svoj posao. Kada se instalira, program otvara svoj glavni prozor (Slika 1).

Slika 1

Kao i u prethodnom slučaju, predlažem da odmah posle instalacije, ukoliko program sam ne ponudi opciju, izvršite update programa. Program pruža mogućnost korisniku da izvrši brz pregled koji na određen način vrši pregled sam onih fajlova i definicija koji su mu predodređeni. Perform Full Scan vrši kompletno skeniranje Vašeg računara za svim tragovima neželjenog sadržaja. Ukoliko želite da skenirate samo deo diska, folder ili neke fajlove, to možete uraditi desnim klikom miša u koji se program integriše.

~ Povratak na početak ~

1.2. SpywareBlaster

Linkovi do programa: SpywareBlaster Home , Glavna stranica

Ovaj program bi mogao da se okarakteriše kao prva linija odbrane. U sebi ima pozamašnu bazu štetnih lokacija na internetu koju integriše u bazu Vašeg browser programa tako da ih on automatski blokira i ne dozvoljava pristup. automatsko blokiranje tj. crna lista (black list) u brawseru sadrži lokacije sa kojih browser neće ništa preuzimati ili ih neće ni posećivati. Ovo je izuzetno korisno jer u mnogome smanjuje mogućnost da se zarazite.

Sama instalacija programa je vrlo prosta i nema nikakvih značajnih tačaka koje bi trebalo naglašavati. Jednom instaliran i pokrenut, program će Vam pokazati tri prozora od kojih je drugi najvažniji jer daje mogućnost selektovanja načina updateovanja. Predlažem da obeležite ručno updateovanje (Manually) i da kliknete na Next da bi Vam se pokazao glavni prozor programa (Slika 1).

Slika 1

Ovde je potrebno da odete na na Updates opciju sa leve strane i kliknete na dugme Check for Updates. Kada se proces updateovanja završi, kliknite na opciju Protestion status. Ovde je potrebno da kliknete na opciju Enable All Protection koja se nalazi u donjem delu prozora i program će početi sa implementacijom definicija. Kada se proces završi, slobodno možete da ugasite program jer ova vrsta zaštite ne zahteva da ga imate aktivnog.

Naglašavam da je potrebno da ga periodično updateujete i da mu posle updatea opet kliknete na opciju Enable All Protection kako bi se ubacile nove definicije.

~ Povratak na početak ~

1.3. a-squared Free

Linkovi do programa: a-squared Free ili a-squared Emergency USB Stick files, Glavna stranica

Ovaj program nam dolazi u dva oblika. Jedan je običan i standardan sa instalacionim fajlom a drugi je portabl verzija koja ne zahteva nikakvu instalaciju niti instalira i startuje neke dodatne stvari na računar. Prva kompletna verzija instalira i dodatni servis koji radi u pozadini i vrši pregled fajlova i pruža zaštitu. Ovaj servis se po želji korisnika može isključiti ali se to mora uraditi ručno o čemu možete dobiti više informacija ako pogledate sekciju Win XP Services na sajtu. Druga verzija je identična prvoj ali ne zahteva instalaciju i ne integriše servis u Windows. Na Vama je da odlučite da li želite da imate dodatnu zaštitu u kom slučaju preporučujem prvu kompletnu verziju (a-squared Free)a ukoliko želite prenosnu verziju koja nema pozadinske servise odaberite portabl USB verziju (Emergency USB Stick files).

Kada instalirate program, pojaviće Vam se početni ekran prozora na kom možete videti opcije programa (Slika 1).

Slika 1

Preporučujem da ukoliko program sam ne ponudi, izvršite update programa. Kada kliknete na Clean PC dugme sa leve strane ili Start Now dugme oko srdine prozora, otvoriće Vam se deo opcija za skeniranje i to: Quick Scan koji vrši brzu proveri najranjivijih delova sistema, Smart Scan koji na predefinisan način pretražuje fajlove koji najčeške mogu biti zaraćeni, Deep Scan koji vrši kompletnu proveru celog računara i Custom Scan koji dozvoljava da korisnik sam podesi šta želi da se proverava. Program se takođe integriše u desni klik miša pa možete vršiti skeniranje odabranih fajlova ili direktorijum i na taj način.

Po završetku skeniranja, program će izbaciti rezultate skeniranja a Vi trebate da ih pregledate i vidite da li ima nekih problema ili fajlova koji su greškom prepoznati kao loši.

~ Povratak na početak ~

1.4. SUPERAntiSpyware

Linkovi do programa: SUPERAntiSpyware FREE Edition , Glavna stranica

Kao i ostali programi opisani na ovoj stranici, i ovaj vrši čišćenje računara koji je zaražen nekim neželjenim sadržajem. Posle instalacije i pokretanja programa a u zavisnosti od opcija, moguće je da se program pojavi samo u SystemTry delu kod sata. duplim klikom na ikonicu otvaraju se opcije programa koje sadrže: Scan your Computer, Manage Quarantine, Scheduled Scanning, Preferences i Check for Updates. Najinteresantnija opcija za nas je upravo Check your Computer i kada kliknete na nju, otvaraju se opcije skeniranja (Slika 1).

Slika 1

Ovde je moguće izvršiti brzo skeniranje samo određenih lokacija i fajlova na kojima se najčešće problemi mogu locirati, zatim kompletno skeniranje računara (Full Scan) i ručno podešavanje skeniranja od strane korisnika gde možete da odaberete šta će da se skenira. Program se takođe implementuje u desni klik miša pa možete skeniranje određenih direktorijuma ili fajlova vršiti i na taj način.

Takođe, preporučujem da pogledate i opciju Preferences u kojoj možete podesiti razne parametre programauključujući i način startovanja. Preporučujem da isključite opciju da se program startuje pri startu računara je nema nikakvu funkciju pošto je instalirana besplatna verzija na kojoj ne radi aktivna zaštita.

~ Povratak na početak ~

1.5. AVZ

Linkovi do programa: AVZ (link za download je sa desne strane stranice) , AVZ - google prevod na engleski , Glavna stranica

AVZ je set korisnih alata za razne funkcije čišćenja i konfigurisanja sistema. Pored toga sadrži u sebi i opciju koja omogućava aktivnu zaštitu i proveravanje fajlova. Program nema instalaciju i portabilan je (prenosiv) a kada ga otpakujete iz arhive i startujete, pojaviće se glavni prozor (Slika 1).

Slika 1

Predlažem da odmah po startovanju programa izvršite update tako što će te kliknuti na poslednju ikonicu u desnom donjem delu prozora. Update će se automatski snimiti u folder programa a vi možete da folder zapakujete (ili bekapujete) radi korišćenja na nekom drugom računaru.

Aktivna zaštita se uključuje pod AVZGuard padajućim menijem pa ukoliko želite možete je uključiti ali smatram da je suvišna ako koristite Avira AntiVir ili neki drugi antivirus program.

Program između ostalog može da služi za skeniranje fajlova od virusa a detektuje i razne druge neželjene sadržaje. Ovaj program izuzetno dobro može da posluži kao dodatak ranije opisanim programima. Obratite pažnju na podešavanja oko akcija koje program izvršava pri detektovanju zaraženih fajlova što se podešava opcijom Perform Healing sa desne strane prozora i odabirom opcija za svaku akciju. Nemojte da obrišete neki fajl koji Vam je potreban jer ste slučajno pogrešno odabrali opciju.

~ Povratak na početak ~

1.6. Stare preporuke

Ovi programi su ranije bili izuzetno popularni ali danas su zastareli, glomazni i više ne detektuju novije stvari. Ipak, nisu zaslužili da se kompletno zanemare i još uvek mogu biti korisni. Ipak, ne treba ih koristiti ukoliko nisu baš neohodni.

SpyBot - Search & Destroy

Linkovi do programa: http://www.safer-networking.org/en/home/index.html

Iako u mnogome prevaziđen (i po brzini i po kvalitetu), SpyBot još može da ima neku upotrebljivost jer iako zastareo ima određenih kvaliteta koji teško zamiru.

Proces instalacije počinje izborom jezika ne kome će interfejs da bude. Zatim se pojavljuje dobrodošlica a posle toga i uslovi korišćenja programa. Klikom na I accept i na Next dugme otvara se prozor sa odabirom lokacije za instalaciju programa. Predlažem da ostavite standardnu lokaciju i kliknete na Next. Pojaviće se opcije za instalaciju određenih delova programa i predlažem da postavite opcije na Full installation a da zatim isključite opciju Download updates immediately. Takođe odlučite da li želite da Vam se u desni klik integriše opcija za skeniranje pojedinih fajlova ili direktorijuma. Lično, ova opcije veoma iritira i ja je nikada ne uključujem a da problem bude još veći nema načina da se ona kasnije isključi. Takođe kada sam pokušao da je koristim na mojoj test bazi, trebala mu je mala večnost da počne a brzina skeniranja je bila užasna. To je opcija Explorer file scan plugin (in file context menu) i preporučujem da je takđe isključite. Klikom na Next otvara se prozor za naziv direktorijuma u Start > Program pa preporučujem da ostavite standardnu vrednost i kliknete na Next. Pojavljuje se ekran sa dodatnim opcijama instalacije (Slika 1).

Slika 1

Prve dve stavke su standardne i odaberite ih po Vašoj želji. Pto se druge dve stavke tiče BUDITE OPREZNI. Opcije SDHelper i TeaTimer služe za vršenje aktivne zaštite Internet Explorer browsera (SDHelper) i računara (TeaTimer). Ukoliko ih instalirate, očekujte veoma mnogo raznih upita u vezi bilo kog pristupa i pokušaja promene sadržaja na računaru kao i nemogućnosti posećivanja nekih internet stranica ili primanja nekompletnih stranica. Pravilno podešeni, programi mogu da pomognu u zaštiti sistema ali iz iskustva znam da prosečni korisnici vrlo brzo izgube strpljenje sa ovim dodacima i isključuju ih ili konstantno gube živce odgovarajući na mnogobrojne upite obično potvrdno što praktično ovu zaštitu čini beskorisnom. Takođe, ove dodatke je moguće kasnije uključiti. Zato ukoliko niste spremni na detaljnu konfiguraciju ovih dodataka, predlažem da opcije na ovo prozoru podesite kao na slici. Klikom na Next, pojavljuju se odabrane opcije za instalaciju a klikom na Install počinje proces instalacije. Kada se instalacija završi, pjaviće se prozor sa opcijom starta programa i završetka instalacije pa kliknite na Finish dugme. Program će se startovati i ponuditi vam nekoliko upita. Preporučujem da na prvom čekirate Do not show.... i kliknete OK. a na svim sledećim prozorima kliknete na Next dok Vam se ne pojavi glavni prozor programa (Slika 2). Pre nego što bilo šta počnete kliknite na Mode padajući meni i odaberite Advanced opciju i kliknite na Yes kada Vam program prikaže upitnik. Takođe odmah idite na Update opciju i izvršite updateovanje programa. Posle updatea, izađite iz programa, a zatim ga ponovo startujte. Sada možete koristiti program ali zapamtite da posle svakog updatea a pre korišćenja programa izađete iz njega i ponovo ga startujete.

Slika 2

Da bi proverili da li Vaš računar ima neki adware ili spyware program, kliknite dugme Check for problems. Upozoravam Vas da je proces prilično spor je program proverava veliki broj mogućih opasnosti za računar.

Ukoliko ste prevideli ili zaboravili, ili pak želeli da instalirate i sada želite da isključite opciju Explorer file scan plugin (in file context menu) moraćete da skinete ovaj fix i da ga startujete.

~ Povratak na početak ~

Ad-aware

Linkovi do programa: http://www.lavasoft.com/products/ad_aware_free.php

Iako jedan od najboljih i najbržih programa za čišćenje računara ovaj program je postao toliko glomazan i pun dodataka koji prosto uništavaju resurse računara da je veoma žalosno s obzirom na ranija izdanja. Da su programeri ostali pri klasičnom meniju koji se lako koristio i maloj aplikaciji koja se brzo skidala sa interneta, updateovala i izvršavala ovaj program bi danas bio mnogo bolje kotiran.

Moram priznati da je iako glomazan još uvek prilično brz u svom radu ali ne kao neki drugi paketi koji sve rade mnogo brže i da je kompletno zastareo u pogledu detekcija. Zbog toga se postavlja pitanje da li nam treba program veličine preko 20MB koji čisti cookies i još po neke stvari sa računara uspešno dok ostale opasnije stvari ne primećuje. Da su programeri utrošili vreme na razvoj detekcija i dodavanje definicija umesto na izgled i dodatke, danas bi Ad-Aware bio na visokom mestu umesto na dnu.

Ipak ako ste ljubitelj ovog programa i ako Vas je dobro služio i to čini još uvek, slobodno ga koristite ali imajte na umu nekoliko stvari.

Najnovija verzija programa je Ad-Aware 2008 a veličina mu je 22.7MB.

Prilikom instalacije, instalira se i service koja navodno štiti računar od spyware-a ali je takođe izričito naznačeno da ad-watch radi samo za komercijane verzije pa se postavlja pitanje šta taj service uopšte radi. Da sve bude smešnije, ad-watch se instalira i čak postoji ikonica na desktopu koja nas obaveštava da je program samo za komercijalne verzije kada se pokuša startovati. Takođe ukoliko se service isključi i onemogući joj se start, ad-aware neće heteti da radi tj prijaviće grešku i neće se startovati.

Beplatna verzija ne dozvoljava ručno podešavanje parametara skeniranja. a ne postoji integracija u desnik klik miša kako bi se neki fajlovi i folderi ručno skenirali.

Posle instalacije, startujte program sa ikonice.

Kliknite na Check for updates now, i otvoriće vam se novi prozor. Na tom prozoru kliknite na Connect dugme da bi program skinuo i instalirao nove definicije adware i spyware programa, tj. da bi program update-ovali. Skeniranje vašeg računara počinjete tako što kliknete na dugme Start.

Napominjem da će oba programa ili ijedan od njih naći c-dilla program ukoliko ga imate. Ovaj program se instalira sa CAD programima i programima za rendering (a moguće i sa drugim programima) i neophodan je za njihov rad. Ukoliko na računaru imate Auto CAD i/ili 3D Studio MAX, ovaj program uvek izostavite iz uklanjanja u oba programa.

~ Povratak na početak ~


Nazad na infinite.on.neobee.net

Nazad na Windows XP Installation, Backup i Zaštita